קידום התוכנית להשאלת ספרי לימוד

חבר המועצה מטעם סיעת ביחד, אביהו סופר, העלה לסדר היום של מועצת העיר תוכנית להשאלת ספרי לימוד בבתי הספר. בעקבות ההצעה הוחלט במועצה להקים וועדה שתבדוק את צרכי ההורים ותביא הצעות ליישום התוכנית בהקדם, כך שתוכנית השאלת ספרי הלימוד תוכל […]

סיעת "ביחד" בוועדת הפנים של הכנסת בנושא פרויקט הבנייה בסירקין

אביהו סופר סיעת ביחד

פרויקט הבנייה המתכונן בסירקין לאחר פינוי המחנה הצבאי מעורר הדים רבים וביקורת בעיר, בשל תכנון הנראה כלקוי וחוסר מחשבה על ההשלכות של פרויקט בינוי כל כך גדול. חברי המועצה מסיעת "ביחד", אביהו סופר וגלעד שדמון, העלו הצעה בנושא זה, ונאלצו […]