אביהו סופר – מועמד מחוז דן – 307 בכל רשימה!

רמי גרינברג — ראש העיר פתח תקווה וחברי הסניף תומכים באביהו סופר לכנסת כמועמד מוסכם במחוז דן